Blomsterpiken.no © 2010 • Privacy Policy • Terms of Use

 

News

 

 

• Blomster »

Bestill blomster på www.blomsterpiken.no.

 

• Blomsteroppsatser »

Finn din oppsats på www.blomsterpiken.no

 

• Blomsterdekorasjoner »

Dekorasjoner og blomsterdekoratører finner du på www.blomsterpiken.no.

 

 

 

 

Om Blomster. Blomster, blomsteroppsatser og blomsterdekorasjoner m.m. bestiller du fra www.blomsterpiken.no

 

 

 

En blomst er et forplantningsorgan som finnes hos de fleste blomsterplanter. Blomststrukturen inneholder plantens kjønnsorganer, og dens funksjon er å produsere frø gjennom kjønnet formering.

 

Hos mange mindre planter er blomsten den absolutt mest iøynefallende delen. Derfor kalles ofte slike planter i sin helhet simpelthen «blomster».

 

Hos visse planter gir blomstene i løpet av sesongen opphav til fruktene.

 

Blomsterplanter er i botanikken betegnelsen på to ekskluderende, ikke-kompatible grupper av planter. De kan anses som synonyme med gruppen av dekkfrøede planter (latin: Angiospermae eller Magnoliophyta), som er sammen med bartrærne utgjør frøplantene. Denne bruken av begrepet er ikke vitenskaplig korrekt, mens nyttes av og til for å skille ut ikke-bartre-gruppen («dekkfrøingene») av frøplantene.

 

Mer korrekt kan blomsterplanter anses synonyme med den høyere gruppen av frøplanter (latin: Spermopsida eller Spermatopsida), som er en av de mest suksessrike grupper av karplanter, målt i antall arter. Frøplanter er den ene av de to overgruppene innenfor karplanter, den andre er karsporeplanter, som ikke har formering gjennom frø men ved hjelp av sporer.

 

Blomsterplantene er dokumentert fra perm, og har dominert floraen siden juratiden. De er svært utviklet og diversifisert, og utgjør i dag om lag 260 000 arter.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blomster. Blomsteroppsatser. Blomsterdekorasjoner.

 

 

Hos mange mindre planter er blomsten den absolutt mest iøynefallende delen. Derfor kalles ofte slike planter i sin helhet simpelthen «blomster».

 

Hos visse planter gir blomstene i løpet av sesongen opphav til fruktene.